PRIVACY POLICY

EU’s GDPR – General Data Protection Regulation

 

PRIVATLIVSPOLITIK

 

Dato for udfyldelse : [22/5-2018]
Godkendt af : [Søren Høyer]

 

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Opdatering af vores privatlivspolitik
 3. Hvad er personoplysninger egentlig?
 4. Services vi leverer
 5. Indsamling af personoplysninger
 6. Sådan bruges dine personoplysninger

Indsamling og brug af dine personoplysninger til bestemte formål

Sletning af personoplysninger

Opdatering af dine personoplysninger

Videregivelse af dine personoplysninger

 1. Dine rettigheder hos os
 2. Sådan opbevares dine personoplysninger

Underretning

 1. Links til eksterne serviceudbydere
 2. Databehandlere
 3. Kontaktoplysninger

 

1. Indledning

Tak, fordi du valgte at lægge vejen forbi vores hjemmeside. Det er vigtigt for os, at beskytte og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du bruger vores services.

Udover at være din foretrukne leverandør af markedsføringsredskaber til salg af boliger er vores mål at behandle dine personoplysninger forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg, når du bruger vores services.

HOYER har fastsat interne procedurer, for at sikre dine personoplysninger på bedst mulige vis.

I vores privatlivspolitik herunder kan du læse vilkårene for behandlingen af dine personoplysninger, samt de rettigheder, du har i forbindelse med brugen af vores hjemmeside.

Skulle der opstå spørgsmål til vores privatlivspolitik kan vi kontaktes på info@hoyerbolig.dk / tlf. +45 27 12 21 99.

 

2. Opdatering af vores privatlivspolitik

Du kan altid finde vores privatlivspolitik her på hjemmesiden.

Hvilke opdateres, så snart vi vurderer, at der er behov for det.

Dette er version 1.0 af vores Cookie- og privatlivspolitik

 

3. Hvad er personoplysninger egentlig?

Personoplysninger er det der bruges til at identificere en person også selvom man ikke har alle oplysninger på samme tid. F.eks. Navn, adresse, email og telefonnr., billede, IP-adresse.

Databeskyttelsesforordningen indeholder forskellige kategorier af personoplysninger, hvilket alt sammen er med til at sikre dit privatliv bedst muligt.

 

4. Services vi leverer

HOYER leverer serviceydelser på det finansielle marked, formidler køb og salg af fast ejendommen samt udlejning, markedsføringsværktøjer og foretager boligfotografering m.m. af relevante ejendomme i hele Danmark.

Når du opretter en brugerkonto eller registrerer en henvendelse på www.hoyerbolig.dk, indsamles der en række personoplysninger om dig og din virksomhed – heraf eventuelt Navn, Email, Adresse, Virksomhedsnavn, telefon samt eventuelle kommentarer du anfører under kontooprettelsen – Kommentar i vores system må ikke indeholde ord eller sætninger omhandlende; Race, etnisk oprindelse, Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, Biometrisk data, helbredsoplysninger herunder genetisk data, samt seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Herunder beskrives hvad der indsamles, hvordan det gøres, og hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler personoplysningerne og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

 

5. Indsamling af personoplysninger

HOYER indsamler personoplysninger om dig på følgende måder:

 • Ved brug af vores app/ hjemmeside.
 • Ved brug af vores services
 • Ved køb af vores produkter online
 • Ved kontakt til vores kundeservice
 • Ved tilmelding til vores nyhedsbrev
 • Ved oprettelse af en profil på vores hjemmeside
 • Ved deltagelse i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser
 • Ved at du selv har givet os personoplysningerne
 • Ved afgivelse af informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med herunder, pengeinstitutter, advokater, professionelle markedsaktører, fotografer og tekstforfattere
 • Ved køb af tjenester og data fra andre virksomheder

 

6. Sådan bruges dine personoplysninger

Vi:

 • Indsamler og bruger dine personoplysninger til bestemte formål
 • Sletter dine personoplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige
 • Opdaterer dine personoplysninger, så snart vi bliver bekendt med at der er foretages ændringer
 • Videregiver dine personoplysninger i visse tilfælde (mod dit forudgivet accept)

Indsamling og brug af dine personoplysninger til bestemte formål

 • Nødvendige personoplysninger

Vi er nødt til at kende visse personoplysninger om dig for at kunne levere vores service. F.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger, herunder billed identifikation bl.a. af hensyn den såkaldte Hvidvaskningslov.

Hvilket udgør vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. For uden at måtte behandle disse personoplysninger, vil vi ikke kunne levere vores service til dig.

Et andet behandlingsgrundlag er at vi skal følge lovgivningen og dermed registrere og gemme visse personoplysninger for at kunne overholde skattelovgivningen samt bogføringsloven (F.eks personoplysninger på fakturaen).

Ligeså snart vi påtænker at bruge dine indsamlede personoplysninger til andet end det, de først var indsamlet til (altså tiltænkt), anmodes du herom forud for anvendelsen.

 

 • Samtykke omkring vores cookiepolitik

Andre personoplysninger er vi nødt til at kende om dig for, at kunne forbedre vores services og tjenester, tilpasse vores kommunikation og markedsføring målrettet til dig, tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig og i øvrigt optimere din relation til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for.

Hvilket sker via indsamling af personoplysninger såsom færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer, hvilket kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer og vises korrekt.

Vi er bekendt med, at ingen af personoplysningerne vedr. cookies er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig, hvilket er hvorfor du skal afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse personoplysninger. Dette sker ved din accept af vores cookiepolitik nederst på hjemmesiden – hvilket også er hvor du vil kunne trække dit allerede givet samtykke tilbage.

Behandlingsgrundlaget i denne henseende er dit samtykke, altså accept og frivilligt samtykke af vores cookie politik.

 

Tilbud på allerede afgivet email

Vi gør opmærksom på, at vi iht. gældende dansk lovgivning dags dato har ret til at tage kontakt til dig som eksisterende kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Dette gælder, hvis vi har modtaget din email adresse i forbindelse med købet og uanset om du ikke har givet et specifikt samtykke hertil.

Hvis du kontaktes med sådanne tilbud vil emailen altid indeholde et direkte link til afmeldelse af lignende email i fremtiden.

Ønsker vi at bruge dine indsamlede personoplysninger til andet end det – det først var indsamlet til (tiltænkt), anmodes du herom forud for anvendelsen.

Ønsker vi at bruge dine indsamlede personoplysninger til andet end det, de først var indsamlet til (altså tiltænkt), anmodes du herom forud for anvendelsen.

 

 • Opbevaring og anvendelse i fremtiden

Visse personoplysninger opbevares, for at vi kan varetage egne interesser i fremtiden, såfremt der skulle blive behov herfor. Behandlingsgrundlaget er dermed ”legitime interesser”, iht. gældende Databeskyttelsesforordning. 

Hermed menes at vi blandt andet ud fra en konkret vurdering opbevarer dine personoplysninger i en givende periode, hvor tidsperioden og omfanget af de personoplysninger ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ”Sletning af personoplysninger”.

 

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige iht. det formål, som var grundlaget for vores behandling, indsamling og/eller opbevaring til at starte med.

Perioden for sletningen kan variere alt efter karakteren af oplysningen, samt baggrunden for opbevaring. Vi foretager derfor løbende en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine personoplysninger.

Enkelte personoplysninger skal af hensyn til bogføringsloven opbevares i minimum 5 år. Heraf personoplysninger til brug for udstedelse af fakturaer). Behandlingsgrundlaget er dermed ”legitime interesser”, iht. gældende Databeskyttelsesforordning.

 

Opdatering af dine personoplysninger

Vi opdaterer dine personoplysninger, så snart du gør os opmærksom på at de måtte være ukorrekte eller utilstrækkelige. Benyt venligst kontaktoplysningerne i bunden for, at meddele os ændringerne.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi hverken offentliggør, sælger og/eller viderebringer dine personoplysninger medmindre:

 • det er nødvendigt for at levere vores service til dig
 • det er nødvendigt, for at overholde gældende lovgivning
 • du aktivt forud har givet os samtykke hertil
 • som led i anvendelse af vores databehandlere, heraf indenfor såvel som uden for EU/EØS

Vi har samarbejde med udvalgte og betroede partnere for, at kunne levere vores services til dig, heraf vores egne koncernselskaber, datterselskaber, samarbejdspartnere, underleverandører og databehandlere.

Vi viderebringer kun de mest nødvendige personoplysninger til dem og kun med hensyn for levering af vores service til dig.

I det omfang, lovgivningen kræver og/eller tillader det vil vi videregive personoplysninger med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det selvsamme gælder for rettigheder tilhørende vores koncernvirksomhed, datterselskaber, samarbejdspartnere og tredjeparter. F.eks i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andet strafbart. 

Vi har sikret at de samarbejdspartnere (Databehandlere) vi benytter indenfor og uden for EU/EØS overholder Databeskyttelsesforordningen, så dine personoplysninger sikres bedst muligt.

 

7. Dine rettigheder hos os

 • Ret til at få rettet forkerte personoplysninger
 • Ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi har, samt få udleveret en kopi
 • Ret til at få slettet dine personoplysninger hos os
 • Ret til at kræve begrænsning for anvendelse af dine personoplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at tilbagekalde samtykke for anvendelse af dine personoplysninger
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande/organisationer uden for EU/EØS
 • Ret til at undgå profilering af dine personoplysninger
 • Ret til at klage over hvordan vi behandler dine personoplysninger

Ønsker du at vide mere omkring ovenstående eller gøre brug af dine rettigheder skal du venligst kontakte os via kontaktinformationerne nederst på siden.

Mener du ikke, at vi behandler din henvendelse og rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, bedes du venligst kontakte os via email info@hoyerbolig.dk med teksten ”Klage omhandlende mine rettigheder i h.t. Databeskyttelsesforordningen” i emnefeltet.

Mener du herefter fortsat ikke at vi behandler din henvendelse og rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, vil du kunne klage til Datatilsynet.

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

 

8. Sådan opbevares dine personoplysninger

HOYER beskytter dine personoplysninger, dels fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne og etiske regler kræver, at vi passer godt på dig og dine personoplysninger.

Vi gør brug af relevante og forsvarlige tekniske samt organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som alle er tiltænkt for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til dine personoplysninger. Formålet er alene at sikre, at dine personoplysninger ikke ændres, anvendes, offentliggøres, ødelægges eller på anden måde misbruges.

Af sikkerhedsforanstaltninger kan nævnes:

 • Interne regler og retningslinjer for håndtering af personoplysninger for de enkelte ansatte
 • Implementering af IT-tekniske foranstaltninger (Firewall, Antivirus mv.)

Underretning

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive brudt, vil vi altid give dig besked uden unødig forsinkelse – såfremt bruddet vil indebære en høj risiko for dig og dine rettigheder samt frihedsrettigheder.

 

9. Links til eksterne serviceudbydere

På vores hjemmeside www.hoyerbolig.dk kan der forekomme links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores virksomhed, koncernvirksomhed og/eller datterselskaber.

HOYER er derfor ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores privatlivspolitik gælder, dermed ikke på disse.

 

10. Databehandlere

HOYER anvender følgende data behandlere for levering af vores enkelte services

Kunder, samarbejdspartner, leverandør:

Facebook/LinkedIn/Instagram/Twitter: Anvendes for markedsføring af dig på de sociale medier

Tekstforfattere: Kan bestilles igennem os via info@hoyerbolig.dk, så I får målrettede boligtekster

Fotografer: Kan bestilles igennem os via info@hoyerbolig.dk, til at få taget billeder af ejendomme i Danmark og udlandet.

Mæglere: Kan bestille igennem os ved enten telefonisk henvendelse eller via maegler.zigna.dk

Zigna: Hosting af hjemmesiden www.hoyerbolig.dk og billed materiale.

Support IT: Hosting af info@hoyerbolig.dk, soren@hoyerbolig.dk m.fl., fremsendelse af nyhedsbreve m.m.

C&B: Hosting af IT software, formularer, billedmateriale, dokumenter m.m.

Jyske Bank: Samarbejde om målrettede finansielle ydelser.

Dansk Boligforsikring, FRIDA, Gjensidige: Samarbejde om forsikringsprodukter.

 

HOYER anvender:

Google Analytics: Analyser hjemmesiden, så din brugeroplevelse bliver bedre

Facebook/LinkedIn/Instagram/Twitter/SoMe: Håndtering af kampagner, markedsføring mv.

WebCRM: Vores interne CMR system for håndtering af kundedata

 

11. Kontaktoplysninger

HOYER er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen

 

Virksomhedens navn : HOYER Ejendomsmægler & Valuar
Adresse : Havrevænget 25, Gl. Holte
Postnr. + by : 2840 Holte
CVR. : 26232430
Telefonnr.   +45 27 12 21 99
Mail   info@hoyerbolig.dk
Hjemmeside   www.hoyerbolig.dk